UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA - FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA IASI SCOALA DOCTORALA

Link uri utile:
Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Facultatea de Teologie Ortodoxa Iasi
Mitropolia Moldovei si Bucovinei
Patriarhia Romana

Contact:
doctoratteologie@gmail.com Facultatea de Teologie Ortodoxa, Str. Closca, nr. 9, Iasi, cod 700066
Tel: 0232 / 201.328
Fax: 0232 / 258.430

Orice teza de doctorat îşi propune rezolvarea unei necunoscute, aducând argumente mai mult sau mai puţin inedite, în funcţie de domeniul de cercetare. „Spiritul ştiinţific” s-a impus în ultima vreme, în acest context, ca singura metodă de cunoaştere, epistemologia devenind, treptat, un fel de presupoziţie ontologică: nu există în mod real decât ceea ce ştiinţa poate dovedi că există!

În lumea modernă, cu toate progresele ei, există multe carenţe în plan spiritual. Pentru aceasta, însă, nu e vinovată ştiinţa în sine, cât mai degrabă cei care folosesc ştiinţa fără un ideal moral. De aceea, rolul teologiei ca ştiinţă, în lumea de azi, este acela de

a sublinia legătura foarte strânsă care trebuie să existe între ştiinţa şi conştiinţă, de a încuraja drumul către conştiinţă.

Din aceasta perspectivă, un doctorat în Teologie nu se vrea un simplu demers ştiinţific abstract si neutral; un doctor în Teologie ar trebui să descopere, dacă nu mai mult, cel puţin armonia între ştiinţa şi religie, între cultura cuvântului şi cultura faptei, între cunoştinţe şi virtuţi, având în vedere că, în ultima perioadă a istoriei, s-au înmulţit cunoştinţele, dar s-au împuţinat caracterele.”

Pr. prof. univ. dr. Nicolae Achimescu

Curriculum Vitae